Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden terug. Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website. Wij kunnen altijd beslissen om onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing zijn voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

Identiteit

Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door:
Rutten benzinestation BV(BA)
Diestersesteenweg 91
3583 Paal
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) Ons BTW nummer is BE 0461656751
Bellen: 011420306
Mailen: info@essoruttenlocal

Gebruik van de website

Als gebruiker van onze website en diensten, moet je er bewust van zijn dat dit volledig op eigen risico is. De website is te bezoeken zonder enige vorm van garantie of voorwaarde. Uiteraard hebben we alle nodige maatregelingen genomen om deze zo veilig en goed mogelijk te laten werken. Absolute garantie geven is echter niet mogelijk. Je kan als gebruiker eventueel schade oplopen van errors en/of virussen die onze website en servers teisteren. Hiervoor zijn we niet verantwoordelijk. Om de toegankelijkheid van onze website en diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen zullen we er steeds alle maatregelingen voor nemen om risico van storingen en onderbrekingen te beperken. We zijn ook hier niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang. Bepaalde inhoud kan van onze website gedownload worden. Iedere download is op risico van de gebruiker. Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen door het toedoen van hun handelingen met een gebrekkige toegankelijkheid van onze website als gevolg zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Als deze persoon een gebruiker is, heeft hij vrijwaringsplicht ten aanzien van Rutten Benzinestation BVBA.

Informatie op de website

Rutten Benzinestation BVBA streeft ernaar dat alle informatie op de website juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. Wij kunnen dus ook onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Hoeveel tijd en werk we hier ook in steken, we kunnen niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan deze verwachtingen voldoet. Als er op onze website eventueel informatie tekortkomingen zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen. Rutten Benzinestation BVBA is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten. Indien je opmerkingen of vragen hebt over de kwaliteit van de inhoud of beveiliging mag je ons dit laten weten via info@essoruttenlocal

Privacy

Als je een offerte aanvraagd, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven.Op deze manier respecteert Rutten Benzinestation BVBA de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Vragen? Opmerkingen? Contacteer ons via info@essoruttenlocal

Cookies

De website van Rutten Benzinestation BVBA maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden en opgeslagen op je computer. We gebruiken deze cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan de website, zodat het niet nodig is je gegevens telkens opnieuw in te geven. Ze stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en op die manier ze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op je computer. Je kan altijd je computer instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Hierdoor kan je wel problemen ondervinden bij de bestelprocedure of als je gebruik wil maken van andere functies en diensten.

Intellectuele eigendom

Om de inhoud van onze website te beschermen maken we gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud verstaan we alle teksten, notities, artikels, tekeningen, foto’s, video’s, audio en ideeën,…. Ze worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, data en bankrecht, tekeningen-en modellenrecht en andere toepasselijke eigendomsrechten. Het auteursrecht, het softwarerecht en het databankrecht beschermen het technische karakter van de website. Het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht beschermt iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website. Als gebruiker heb je maar een beperkt recht van toegang en gebruik van onze website. Je kan er enkel in een persoonlijk, niet-commercieel kader gebruik van maken.

Toepasselijk recht

Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren of de Vrederechter van Genk. Als de werking van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden in gedrang komen, zal het geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige punten in deze overeenkomst. Voor geschillen kan je ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution).